НАРЕЖДА̀Ч

НАРЕЖДА̀Ч м. Рядко. Лице, което нарежда1, реди, подрежда нещо някъде; редач. Нареждач на тухли.

Списък на думите по буква