НА̀РЕК

НА̀РЕК, мн. -ци, м. Диал. Разговор, изказани приказки. Нарек, порек, до зарана. Погов., Н. Геров, РБЯ III, 209.

Нарек няма. Диал. Употребява се, когато някои разговарят много дълго и не могат да се наговорят, наприказват; наприказване няма.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква