НАРЕКА̀

НАРЕКА̀1. Вж. наричам1 и нареквам1.

НАРЕКА̀

НАРЕКА̀2. Вж. нареквам2.

НАРЕКА̀

НАРЕКА̀3. Вж. наричам2.

НАРЕКА̀

НАРЕКА̀ СЕ. Вж. наричам се.

Списък на думите по буква