НАРЀКВАНЕ

НАРЀКВАНЕ1, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от нареквам1 и от нареквам се; наричане1.

НАРЀКВАНЕ

НАРЀКВАНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от нареквам2 и от нареквам се; наричане2, наговаряне2.

Списък на думите по буква