НАРЕНДО̀СВАНЕ

НАРЕНДО̀СВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от нарендосвам и от нарендосвам се.

Списък на думите по буква