НАРЍВАНЕ

НАРЍВАНЕ ср. Отгл. същ. от наривам и от наривам се.

Списък на думите по буква