НАРИВА̀ЧКА

НАРИВА̀ЧКА ж. Рядко. Жена, която нарива нещо в процеса на определена дейност. Те работеха по три в група: копачка, наривачка и количарка. Ст. Даскалов, СД, 430.

Списък на думите по буква