НАРИЦА̀ЛО

НАРИЦА̀ЛО, само ед. неизм., ср. Диал. Име, прозвище. Беше надумала Петра да му даде титла на благородство и да го нарече Комит. С това име го и наричаше тя винаги, но той кога как му прилегнеше, не пропущаше да ся не подиграе пред приятелите си с това гръцко нарицало. П. Р. Славейков, ПИ, 80. // Име, прозвище, с което нещо или някой се нарича, но без основание, без да го заслужава. Гледайте да бъдете человеци достойни, а не само нарицало. СбНУ ХV, 9.

За (на) нарицало. Диал. Колкото да се каже, на думи. — Аз ще си отида. Аслъ̀ аз само за нарицало стоях в мезлиша. Да се облъгвате с мене. П. Тодоров, Събр. пр II, 425-426. На нарицало мъж да ми е, че туй то. ПСп, 56, 326.

НАРИЦА̀ЛО

НАРИЦА̀ЛО-. Остар. Първа съставна част на сложни думи със значение: неистински, само на думи (някакъв); наречи-, квази- напр: нарицало-патриот, нарицало-критика, нарицало-реформи и др.

Списък на думите по буква