НАРКОЛЀПСИЯ

НАРКОЛЀПСИЯ, мн. няма, ж. Мед. Прекалена сънливост, която се проявява внезапно на пристъпи много пъти през деня извън нормалното време за спане. Описан е експериментът на Робърт Хийд, създал действуващ образец на вътрешностимулационна система, чрез която негов пациент, болен от нарколепсия (прекалена сънливост), успял да преодолее болестното си състояние. Съвр., 1975, кн. 2, 419.

— От гр. ναρκόω 'вцепенявам се' + λ\ψις 'хващане'.

Списък на думите по буква