НАРКОЛО̀ГИЯ

НАРКОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Мед. Дял от медицината, който се занимава с изучаване на последствията от употреба на наркотични вещества и с лечението на болни от наркомания.

Списък на думите по буква