НАРКОМА̀Н

НАРКОМА̀Н м. Лице, което страда от наркомания. От 667 тестувания на венозните наркомани няма нито един положителен резултат [за болни от спин]. Диалог, 1989, бр. 48, 6. Луис бе виждал и други наркомани, които в момент на кризи като нейните все пак запазваха човешкия си облик, не викаха и не оскърбяваха така. Д. Димов, ОД, 36.

Списък на думите по буква