НА̀РКООП

НА̀РКООП м. Истор. В периода след 9. IХ. 1944 г. — магазин от системата на стопанското предприятие "Народна кооперация", в който се продават хранителни и нехранителни стоки. Продавачи от наркоопа, облечени в чисти бели манти, продаваха лимонада, леблебия, карамели и кутийки с разноцветни книжни конфети. А. Гуляшки, ДМС, 117.

Списък на думите по буква