НА̀РКОПАРИ

НА̀РКОПАРИ мн. Нов. Пари, които са спечелени, придобити от незаконна търговия с наркотици. В САЩ е приет закон, прилагащ строги санкции срещу изпирането на наркопари.

Списък на думите по буква