НАРКОТЕРА̀ПИЯ

НАРКОТЕРА̀ПИЯ, мн. няма, ж. Мед. Начин на лекуване на душевни заболявания чрез продължителен сън; сънна терапия.

Списък на думите по буква