НАРКОТИЗА̀ТОР

НАРКОТИЗА̀ТОР м. Мед. Анестезиолог. Той извика грубо на наркотизатора да усили упойката. Л. Станев, СЛ, 111.

— Рус. наркотизатор.

Списък на думите по буква