НАРКОТИЗА̀ЦИЯ

НАРКОТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Мед. Упойване, приспиване на болен, обикн. при операция с помощта на наркотични средства; анастезия, упояване.

— Рус. наркотизация.

Списък на думите по буква