НАРКОТЍЧЕН

НАРКОТЍЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. 1. Който се отнася до наркотици, свързан е с наркотици. Наркотичен глад. Наркотично въздействие. // Който се отнася до наркоза; наркозен.

2. Който съдържа наркотици. — Цигарите бяха наркотични... Тютюн, смесен с хашиш. Н. Драганов, ТМС, 75. Провериха сърцето ѝ, сложиха наркотична маска на лицето ѝ. Б. Болгар, Б, 85.

3. Който е силно упоителен. Наркотичната миризма на тютюневите листа му се [на Борис] стори непоносима. Д. Димов, Т, 19. Жълтокафените тютюневи листа с наркотично благоухание, които нареждаше на пастали и стягаше в денкове, можеха да се превърнат и за него [Борис] в разкошен дом. Д. Димов, Т, 18.

Наркотични вещества. Група фармакологични вещества, които при внасяне в организма намаляват или временно спират функциите на разни центрове от централната нервна система, като предизвикват опиянение, приятни сънища, изкуствен сън (наркоза) и под. — Имам официално зарегистрирана фирма за търговия с наркотични вещества — обясни Луис. Д. Димов, ОД, 36. Производството и търговията с наркотични вещества са под национален и международен контрол. Наркотични растения. Културни или диворастящи растения, които съдържат във всичките си или в отделни органи наркотични вещества, предимно алкалоиди. Към наркотичните растения се отнасят културният мак, татулът, старото биле, тютюнът и др.

Списък на думите по буква