НАРО̀ДНО

НАРО̀ДНО- . Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до народ, свързан е с народ; народо-, напр. народнообществен, народнополезен и др.

Списък на думите по буква