НАРОДНОЛИБЕРА̀Л

НАРОДНОЛИБЕРА̀Л м. Истор. Лице, което е член или привърженик на Народнолибералната партия в България от края на ХIХ век. От м. май същата година обаче всред народнолибералите се забелязваше някакво особено раздвижване. СбЦГМГ, 235. Правителството на В. Радославов, съставено от трите либерални партии (либерали, народнолиберали и младолиберали,) още от своето образуване провеждало политика за свързване на България с Централните сили. Ист. Х и ХI кл, 255.

Списък на думите по буква