НАРОДНОПЀСЕНЕН

НАРОДНОПЀСЕНЕН, -нна, -нно, мн. ‑нни, прил. Който се отнася до народната песен, свързан е с народната песен; народопесенен. Тази песен ["Янкин брат Янки думаше"] е рядкост в богатата съкровищница на българското народнопесенно творчество по отношение на вариантите. Б. Геронтиев, Б, 59-60. Богатият и разнообразен народнопесенен репертоар на Христина Морфова си завоюва предимствата на прекрасен и свиден образец за подражание. БНТ, 1941, бр. 213-214, 1. Д. Христов се слива .. със стихията на народнопесенната музика и черпи от нея вдъхновение и сокове за своите художествени стилизации. БНТ, 1940, бр. 204, 1.

Списък на думите по буква