НАРОДНОПОЛЀЗЕН

НАРОДНОПОЛЀЗЕН, -зна, -зно, мн. ‑зни, прил. Разг. Народополезен. — На глухонемия, значи, трябва да се издигне паметник за народнополезна културна дейност? Г. Караславов, СИ, 74.

Списък на думите по буква