НАРОДНОПСИХОЛОГЍЧЕСКИ

НАРОДНОПСИХОЛОГЍЧЕСКИ, -а, ‑о, мн. -и, прил. Който се отнася до народопсихология; народопсихологически. Ние бяхме още полудеца;.. нямахме нито намерение, нито необходимата подготовка да правим социални или народнопсихологически изследвания. К. Константинов, ППГ, 210.

Списък на думите по буква