НАРОДНОСТОПА̀НСКИ

НАРОДНОСТОПА̀НСКИ, -а, -о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до стопанството на една държава; народостопански. Основните народностопански отрасли на материалното производство са промишлеността, селското стопанство и строителството. ОСП IХ кл, 13. Растениевъдството има огромно народностопанско значение. Осн. сел. стоп. VIII кл, 3. Народностопанска политика.

Списък на думите по буква