НАРОДО

НАРОДО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до народа, свързан е с народа; народно-, напр. народовъзпитателен, народоосвободителен, народопреброяване, народоспасителен и др.

Списък на думите по буква