НАРОДОВЀДЕЦ

НАРОДОВЀДЕЦ, мн. -дци, м. Остар. Книж. Народовед, етнолог. Като предходници на бележитите филолози и народоведци Ион Майер и Ханс Науман,.., Арнаудов изтъква двамата бележити музикални народоведци Лилиенкрон и Таперт. БНТ, 1941, бр. 215-216, 2.

Списък на думите по буква