НАРОДОВЀДСКИ

НАРОДОВЀДСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който се отнася до народовед, народоведец и до народоведство; народоведчески, етноложки. При тия пътувания Страшимиров обхожда нашата земя, наблюдава многостранния живот на народа, поминъка му, миналото, легендите, приказките, езика, за да използува тия материали както за художествени творби, така и за .. народоведските си трудове. Сб??СЕП, 105. С народоведското си проникновение [Яворов] е откривал у чирпанеца некрасиви тракийски черти. М. Кремен, РЯ, 514. Народоведска дейност. Народоведски материали.

Списък на думите по буква