НАРОДОВЛА̀СТНИЧЕСТВО

НАРОДОВЛА̀СТНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Движение за даване властта в ръцете на народа.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква