НАРОДОДЪРЖА̀ВИЕ

НАРОДОДЪРЖА̀ВИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Демокрация (в 1 знач.); народовластие. Некои места ся управляват само от един цар и ся називат царства; ..; а пак некой ся управляват самички, и ся називат демократии (народодръжавия). Г. Икономов, КЗ, 2. Коя може да бъде тая съща цел, към която трябва всичките славянски племена да ся стремят? Тя е развитието .. в същата природа на славянството, което има естествено за основа народодържавието — демокрацията. ДЗ, 1868, бр. 19, 73.

— Друга форма: народодержа̀вие.

Списък на думите по буква