НАРОДОЛЮ̀БЕЦ

НАРОДОЛЮ̀БЕЦ, мн. -бци, м. Остар. Книж. Родолюбец. — Ако би тие училища или тие читалища имале по-големи доходи и ако би касата им била в твоите ръце, то аз сам би ти казал да бъдеш народолюбец. Л. Каравелов, Съч. IV, 145-146.

Списък на думите по буква