НАРОДОПЀСЕНЕН

НАРОДОПЀСЕНЕН, -нна, -нно, мн. ‑нни, прил. Книж. Народнопесенен. Той [Асен Найденов] посвещава на народопесенните пасажи на произведението същото внимание, както и на силно вълнуващите драматични моменти. НК, 1958, бр. 51, 2.

Списък на думите по буква