НАРОДОПЍС

НАРОДОПЍС м. Остар. Книж. Етнография; народоука. Възхитеният.. Веркович обещава,.. "да опише по-обширно живот и обичаи, села и градове" на българите,.. Защото всичко това имало голямо значение за "археологията, историята и народописа". СбНУ LII, 73. Изучаването на българския фолклор своевременно и заслужено обърна погледите на любителите на народописа и извика маса работници и приноси в тая област. СбНУ ХХХIII, II.

Списък на думите по буква