НАРОДОПОЛЀЗЕН

НАРОДОПОЛЀЗЕН, -зна, -зно, мн. ‑зни, прил. Който е в полза, носи полза на народа; народнополезен. Няма нова, честна мисъл, няма народополезно начинание, в чиито първи, най-предни редици да не стои и Тодор Влайков. СбЦГМГ, 344. — Вие вършите народополезна дейност чрез писание; аз също ратувам за народност — ако позволите! — разпространител съм на народополезни книги, тъй да се каже. Ст. Дичев, ЗС I, 420. — Ако горе, в общината — посочи Лазар тавана — седяха други люде, които да мислят повече за своето, а по-малко за чуждото, грешките щяха да бъдат по-малко, а народополезните дела щяха да бъдат повече. Д. Талев, ЖС, 285. Народополезно поприще.

Списък на думите по буква