НАРОДОПСИХОЛО̀Г

НАРОДОПСИХОЛО̀Г, мн. -зи, м. Лице, което се занимава с народопсихология. Защо .. днес, според този силно изявен наш народопсихолог [Марко Семов], самата дума "еманципация" се е превърнала в изхабена и подпухнала от пудра дума? Хр. Домозетов, ОР, 16-17.

Списък на думите по буква