НАРОДОУПРАВЛЀНИЕ

НАРОДОУПРАВЛЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Държавно управление. Ако Англия днес се слави като страна с най-добро народоуправление, това именно се дължи на факта, че англичаните умеяха да пазят веднъж придобитото. Пряп., 1903, бр. 40, 1.

Списък на думите по буква