НАРО̀ДСТВО

НАРО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Диал. Народност1. Борим ся за народство. Н. Геров, РБЯ III, 210.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква