НАРОДЯ̀

НАРОДЯ̀. Вж. нараждам и народявам.

НАРОДЯ̀

НАРОДЯ̀ СЕ. Вж. народявам се.

Списък на думите по буква