НАРОСЯ̀ВАНЕ

НАРОСЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наросявам, наросявам се и от наросява.

Списък на думите по буква