НАРО̀ЧВАНЕ

НАРО̀ЧВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от нарочвам1 и от нарочвам се.

НАРО̀ЧВАНЕ

НАРО̀ЧВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от нарочвам2 и от нарочвам се.

Списък на думите по буква