НАРОЯ̀ВАМ

НАРОЯ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.; нароя̀ се, -оѝш се, мин. св. -оѝх се, св., непрех. Само мн. и 3 л. ед. 1. Рядко. Обикн. за кошер — роя се напълно, докрай. През последните дни кошерът се нарои.

2. Обикн. за род — увеличавам броя, числеността на потомството си.

3. Прен. Роя се, появявам се в голямо количество, много. Че като се нарои един народ! Олеле си мале! Народът като се юрне, не можеш да го спреш. Н. Хайтов, ДР, 39. Много звезди бяха се нароили... Н. Антонов, ВОМ, 17. Такива родители нито за миг не си дават сметка какви мисли ще се нароят в детските глави, какво отношение към живота ще се утаи в съзнанието им. ЖД, 1968, кн. 3, 15.

Списък на думите по буква