НАРОЯ̀ВАНЕ

НАРОЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от нароявам се.

Списък на думите по буква