НА̀РТИКА

НА̀РТИКА ж. Църк. Преддверие на храм; нартекс. В нартиката на черквата Свети Петър и Павел, в едно огромно .. корито са събрани костите на незнайни мъртъвци от Царевец, Трапезица и рухналите храмове на Асенова махала. А. Каралийчев, В, 101. Ала в лаврата бяха узнали за нашето пътешествие и ни наложиха епитимия — да окачим на краката си звънци и с тях да ходим цял месец. Отец Лука да стои на колене в нартиката през време на утренните и литургиите. Ем. Станев, А, 82-83. Хора на тълпи, на тълпи се береха,.., гълчаха и се трупаха на едно място пред западната нартика на черквата. Ив. Вазов, Съч. Х, 55.

— От гр. νάρ2ηξ, νάρ2ηκας.

Списък на думите по буква