НАРУГА̀ВАНЕ

НАРУГА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наругавам и от наругавам се.

Списък на думите по буква