НАРУ̀ЖВАНЕ

НАРУ̀ЖВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наружвам и от наружвам се, накичване, украсяване, нагиздване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква