НАРУ̀ЖЕН

НАРУ̀ЖЕН, -а, -о, мн. -и. Диал. Прич. мин. страд. от наружа като прил. Натъкмен, нагизден.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква