НАРУ̀КВАНЕ

НАРУ̀КВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наруквам и от наруквам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква