НАРУМЕНЯ̀ВАНЕ

НАРУМЕНЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наруменявам и от наруменявам се.

Списък на думите по буква