НАРУ̀ЧВАМ

НАРУ̀ЧВАМ СЕ, -аш се, несв.; нару̀чам се, -аш се, св., непрех. Диал. 1. Наяждам се на обед; наобядвам се (Н. Геров, РБЯ).

2. Разш. Нахранвам се, наяждам се. Вукът почел да тупа клончето и да му се радуе, оти било дебело и оранено: — От това да грабнем, че се наручам. Нар. прик., СбНУ ХLIХ, 418.

Списък на думите по буква