НАРУ̀ЧВАНЕ

НАРУ̀ЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наручвам се; наобядване, нахранване, наяждане.

Списък на думите по буква