НАРУША̀ВАМ

НАРУША̀ВАМ, -аш, несв.; наруша̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Не спазвам, не се съобразявам с нещо, престъпвам, прeнебрегвам нещо установено (закон, правило, нареждане и под.). Той трябваше да лови селяните, що нарушаваха закона за горите, да ги дава на съд. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 114. — Ти извинявай, че нарушавам правилата на добро поведение, като ти се изповядвам. Ем. Манов, ПС, 17. При сичко това обаче, мнозина от тях нарушиха дисциплината, като си отидоха и без знанието на войводата. З. Стоянов, ЗБВ II, 155. Управителят не бе добър администратор,.., често сам нарушаваше установения вътрешен ред на болницата. Д. Ангелов, ЖС, 40. Понеже синовете му нарушаваха стария обичай да ядат всички заедно на софрата,.., то и старецът не сядаше редовно. Елин Пелин, Съч. III, 26.

2. Юрид. Незаконно преминавам, пресичам сухоземна, водна или въздушна граница, като навлизам в чужда държавна територия. Пак отпечатъци на граничната пътека! .. Този, който бе нарушил границата, беше вървял заднешком по пясъчната пътека. Б. Несторов, СР, 109. Вестникът съобщава някои подробности за свалянето на американския самолет, който наруши въздушното пространство на Съветския съюз на 1 май сутринта. РД, 1960, бр. 128, 4.

3. Прекъсвам, променям, смущавам обичайното нормално съществуване или протичане на нещо. Усещаше призванието си за писател все по-силно и съзнаваше, че му трябват максимално добри условия, за да го

развие. Ето на: щом си нарушеше душевното спокойствие, ставаше неспособен да напише дори само един ред! Л. Дилов, ПБД, 150. В краката на Гражев някой започна да се обръща и да ругае, че са му нарушили съня и че вече не ще може да заспи. Ив. Мартинов, ДТ, 105-106. — Същата тази друга работа наруши водния баланс в планината — продължи упорито Медаров. Д. Фучеджиев, Р, 85. Командирът се спря и се ослуша: Само тихият ромон на балканската рекичка нарушаваше нощния покой. М. Марчевски, МП, 132. Могъл бих да направя сближения между Александра и Карла Великаго, между разрушението на Троя и на Картаген, но тогаз бих нарушил сяка последователност. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 11. // С присъствието си променям обичайния, еднозначния вид на нещо, като прекъсвам неговата хармония, цялост. Небето беше забулено от черни плътни облаци и само на запад това було се прорязваше над самия хоризонт и дълга, синя ивица нарушаваше общия тъмен фон. Хр. Смирненски, Съч. III, 224. На фасадата между първото и второто балконче аленееше лозунг,.. Червеното платно рязко нарушаваше тъжния вид на сградата. Ем. Станев, ДСР, 30. нарушавам се, наруша се страд. Тишината в градината не се нарушаваше вече от никой минувач. Ив. Вазов, Съч. ХI, 132.

Списък на думите по буква