НАРУША̀ВАНЕ

НАРУША̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от нарушавам и от нарушавам се; нарушение. Поради актовете, които съставяше за нарушаване наредбите по чистотата .., мнозина раховчани бяха го намразили дълбоко. А. Гуляшки, ДМС, 49. Нарушаване на примирие. Нарушаване на устава.

Списък на думите по буква